Fotogaléria

Zmena cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy od 2. apríla 2020

Banskobystrický samosprávny kraj informuje o zmenách cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy v režime nazvanom „Sobota Plus“, ktoré vstúpia do platnosti od 2.4.2020.

Tieto zmeny zavádzajú spolu s dopravcami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa ochorením známym ako Covid-19. Rovnako tak reagujú na zásadný pokles počtu cestujúcich. V nadväznosti na mnohé opatrenia prijaté v priestore Slovenska zavádzajú do odvolania režim „Sobota Plus“, v ktorom budú dopravné služby na prímestských autobusových linkách zo strany dopravcu poskytované v núdzovom režime vychádzajúcom zo sobotného rozsahu cestovných poriadkov s nasledovnými úpravami:

  • rozpisy dopravnej obslužnosti budú doplnené o vybrané spoje premávajúce v pracovné dni, ktoré sú dôležité pre dochádzku do zamestnaní a do nemocníc,
  • na vybraných linkách budú cestovné poriadky vychádzať z režimu zabezpečujúceho dopravnú obslužnosť v pracovných dňoch, ale s obmedzeným počtom spojov,
  • v oblastiach, kde je frekvencia dopravných služieb v prípade nastavenia sobotného režimu nedostatočná, bude zaistený „núdzový režim obsluhy“ v zaistení aspoň troch spojov denne v pracovné dni,
  • dočasne budú obmedzené dopravné služby alebo dôjde k skráteniu úsekov niektorých spojov na takých linkách a v takých oblastiach, kde nie je potreba zaisťovať dopravnú obslužnosť za účelom prepravy do zamestnaní alebo nemocníc, ale sa jedná napríklad o turistické destinácie (Srdiečko, Čertovica a pod.),
  • vzhľadom k novému opatreniu ÚVZ SR (OLP/2733/2020), na základe ktorého sa nariaďuje každú nedeľu uzatvoriť predajne potravín a ďalšie služby, budú dopravné služby poskytované v nedeľu zaisťovať dopravnú obslužnosť v obmedzenom režime na zaistenie dochádzky zamestnancov do nemocníc a veľkých podnikov (napr. Železiareň Podbrezová).

V tejto chvíli je ochrana pred šírením nákazy a prevencia pred veľkým náporom na zdravotníctvo absolútnou prioritou. V prípade komplikácií budeme flexibilne komunikovať s dopravcami o následných zmenách, ak budú funkčne a ekonomicky oprávnené.

Zmenené linky tu:

http://www.obecrimavskabana.sk/wp-content/uploads/2020/03/lV_0609443.pdf

http://www.obecrimavskabana.sk/wp-content/uploads/2020/03/lV_0609444.pdf

http://www.obecrimavskabana.sk/wp-content/uploads/2020/03/lV_0609440.pdf

http://www.obecrimavskabana.sk/wp-content/uploads/2020/03/lV_0609424.pdf

http://www.obecrimavskabana.sk/wp-content/uploads/2020/03/lV_0609422.pdf