Fotogaléria

Zápisnice OZ

Na internetovej stránke obce sú zverejňované zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali po 2.decembri 2014. Zápisnice zo zasadnutí do uvedeného termínu sú uložené v kancelárii obecného úradu a možno do nich nahliadnuť v pracovných dňoch počas stránkových hodín.

Uznesenia OZ, ktoré sú súčasťou zápisníc Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa najdete tu.

 

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica zo zhromaždenia občanov obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica zo 6. MIMORIADNEHO zasadnutia OZ obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť
Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahnúť