Fotogaléria

Výzva na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení na spomalenie šírenia vírusu

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

  • Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.
  • Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.
  • Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.
  • Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostku obce, pracovníčky obce, alebo členov miestnej občianskej poriadkovej služby.
  • Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.
  • Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.

Ochranné pomôcky sú v súčasnosti nedostatkovým tovarom a žiadna inštitúcia ich nedokáže zabezpečiť v potrebnom rozsahu, ale intenzívne na tom pracujeme, aby sme ich zabezpečili pre najzraniteľnejšiu skupinu našich obyvateľov, našich seniorov.

Pomôžme si v kritickej situácii navzájom, buďme ohľaduplní. Prosím, buďme zodpovední, dôslední  a dodržiavajme hygienické nariadenia – chráňme svoje zdravie a zdravie našich najbližších.