Fotogaléria

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1108/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

V obci Rimavská Baňa je určený 1 volebný obvod s 1 volebným okrskom a volebná miestnosť je určená v obradnej miestnosti obecného úradu v Rimavskej Bani. Všetky potrebné tlačivá ku kandidatúre na starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva sú k dispozícii na webovej stránke obce, spolu so všetkými potrebnými informáciami resp. si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín.

V obci Rimavská Baňa sa volí 1 starosta
a 7 poslancov obecného zastupiteľstva.

Starosta obce má v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018-2022 Uznesením č. 274/2018 schválený  plný pracovný úväzok.


Kandidátne listiny spolu so všetkými prílohami preberá

zapisovateľka miestnej volebnej komisie Ing. Jana Oravcová

počas úradných hodín na obecnom úrade.


Posledným dňom na odovzdanie kandidátnej listiny je 11.september 2018 do polnoci. V tento deň sú úradné hodiny na obecnom úrade do 16:00 hodiny. Po úradných hodinách môžete kandidátne listiny odovzdať zapisovateľke na adrese:

Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
tel. 047/ 433 39 92,  mobil: 0915 738 764
email: obec@obecrimavskabana.sk


Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcíStiahni
Zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovStiahni
Informácie pre voličaStiahni
Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcíStiahni
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcíStiahni
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľbu do orgánov samosprávy obcíStiahni
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisieStiahni
Oznámenie o menovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisieStiahni
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisiíStiahni
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnostiStiahni
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Rimavská BaňaStiahni
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Rimavskej BaniStiahni

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám:  https://www.minv.sk/?oso18_vzory3