Fotogaléria

VOĽBY 2018 – oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby sa konajú jeden deň – v sobotu, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

V našej obci bol vytvorený jeden volebný okrsok a volebnou miestnosťou je obradná miestnosť obecného úradu na Hlavnej ulici v Rimavskej Bani.

V prípade, že zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže volič prísť osobne do volebnej miestnosti, môže požiadať o uskutočnenie hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Požiadavku na hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny môžete nahlásiť osobne na obecnom úrade,

elektronicky na adrese: obec@obecrimavskabana.sk alebo

telefonicky na tel. č. 047 433 39 92 alebo na mobilnom čísle 0915 738 764.