Fotogaléria

Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov tu

Informácie pre voličov tu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC dňa 4. 11. 2017

tu

V zmysle plnenia harmonogramu  organizačno technického zabezpečenia volieb do VÚC Obec Rimavská Baňa určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie túto mailovú adresu: obec@obecrimavskabana.sk