Fotogaléria

Uznesenia OZ 2014-2018

Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim, BaňaStiahnúť
Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim, BaňaStiahnúť
Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim, BaňaStiahnúť
Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim, BaňaStiahnúť
Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia zo 6. MIMORIADNEHO zasadnutia OZ obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť