Fotogaléria

Smernice

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA
S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE RIMAVSKÁ BAŇA
Stiahni
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM
OBCE RIMAVSKÁ BAŇA
Stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, PREDSEDOV KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE RIMAVSKÁ BAŇAStiahni
SMERNICA O ÚHRADÁCH ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE RIMAVSKÁ BAŇAStiahni
ŠTATÚT ZBORU PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE OBCE RIMAVSKÁ BAŇAStiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, PREDSEDOV KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE RIMAVSKÁ BAŇAStiahni
Štatút a náplň práce komisií Obecného zastupiteľstva obce Rimavská BaňaStiahni