Fotogaléria

Schválená dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Rimavskej Bani

Dňa  22. januára 2018 rozhodlo Prezídium hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR o pridelení dotácie vo výške 30 000 Eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Rimavskej Bani na základe žiadosti podanej vo výzve číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky .