Fotogaléria

Rozpočet obce 2016

Rozpočtového opatrenia č. 2/2016 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 116/2016 dňa 12.12.2016.

Príjmy obce podrobne Stiahni
Výdavky obce podrobne Stiahni
ROZPOČET CELKOM Stiahni

Rozpočtového opatrenia č. 2/2016 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 104/2016 dňa 15.09.2016.

Príjmy obce podrobne Stiahni
Výdavky obce podrobne Stiahni
ROZPOČET CELKOM Stiahni

Rozpočtového opatrenia č. 1/2016 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 77/2016 dňa 20.05.2016.

Príjmy obce podrobne Stiahni
Výdavky obce podrobne Stiahni
ROZPOČET CELKOM Stiahni

Uznesením Obecného zastupiteľstva obce č. 29/2015

bol dňa 11.12.2015 schválený rozpočet obce Rimavská Baňa na rok 2016 a predpoklad na nasledujúce dva roky.

Príjmy obce podrobne

Výdavky obce podrobne

PoložkaRozpočet na rok 2016Rozpočet na rok 2017Rozpočet na rok 2018
BEŽNÉ PRÍJMY DAŇOVÉ SPOLU 187 880 191 194 191 194
BEŽNÉ PRÍJMY NEDAŇOVÉ SPOLU 8 967 9 087 9 087
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 000
TRANFÉRY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU320 167 286 033 297 725
PROSTRIEDKY Z REZERVNÉHO FONDU30 000 00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM547 014 486 314 498 006
BEŽNÉ VÝDAVKY – Obec130 037 127 939 127 939
Prenesené kompetencie – spolu257 217 268 459 280 151
Originálne kompetencie – spolu60 000 63 031 65 948
Výdavky z vlastných prijímov4 710 4 7104 710
BEŽNÉ VÝDAVKY – ZŠ s MŠ321 927 336 200 350 809
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU451 964 464 139 478 748
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY88 050 16 828 13 911
FINANČNÉ OPERÁCIE 7 000 5 347 5 347
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM547 014 486 314 498 006