Fotogaléria

Rozpočet obce 2015

Rozpočtového opatrenia č. 2/2015 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 27/2015 dňa 11.12.2015.

Príjmy obce podrobne Stiahni
Výdavky obce podrobne Stiahni
ROZPOČET CELKOM Stiahni

Rozpočtového opatrenia č. 1/2015 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 20/2015 dňa 30.9.2015.

Príjmy obce podrobne Stiahni
Výdavky obce podrobne Stiahni
ROZPOČET CELKOM Stiahni

 

Uznesením Obecného zastupiteľstva obce č. 7/2015 bol dňa 21.1.2015

schválený rozpočet obce Rimavská Baňa.

Príjmy obce podrobne Stiahni
Výdavky obce podrobne Stiahni

PoložkaRozpočet na rok 2015Rozpočet na rok 2016Rozpočet na rok 2017
BEŽNÉ PRÍJMY DAŇOVÉ SPOLU189 877 193 180 193 180
BEŽNÉ PRÍJMY NEDAŇOVÉ SPOLU 6 704 6 794 6 794
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 36 337 00
TRANFÉRY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 258 376 262 161 276 241
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM 491 294 462 135 476 215
BEŽNÉ VÝDAVKY – Obec 78 010 82 355 82 355
Prenesené kompetencie – spolu 256 656 260 261 274 141
Originálne kompetencie – spolu 57 600 57 600 57 600
BEŽNÉ VÝDAVKY – ZŠ s MŠ 314 256 317 861 331 741
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 392 266 400 216 414 096
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 92 028 54 919 55 119
FINANČNÉ OPERÁCIE 7 000 7 000 7 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM 491 294 462 135 476 215