Fotogaléria

Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov našej materskej školy začína

V mesiaci august začínajú stavebné práce na prístavbe a rekonštrukcii našej materskej školy. Epidemiologická situácia v prvom polroku tohto roka nám celú rekonštrukciu oddialila, ale našli sme našim detičkám náhradné priestory v budove základnej školy, ktoré už v mesiacoch jún a júl využívajú. Nakoľko je rekonštrukcia naplánovaná na 7 mesiacov aj nový školský rok budú naši škôlkari v dočasných priestoroch až do času kolaudácie objektu.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia. Materská škola funguje v obci od roku 1961, kedy bola skolaudovaná a v súčasnej dobe nepostačuje kapacitne, nakoľko evidujeme ročne niekoľko nevybavených žiadostí. Našim cieľom je, aby deti obce Rimavská Baňa mali vytvorené podmienky na predškolskú prípravu, zvýšiť počet detí, ktorým ju vieme poskytnúť a tiež zlepšiť technickú vybavenosť obce v oblasti predškolského vzdelávania. Zvýšenie kapacity a zlepšenie dostupnosti prispeje nepriamo aj k riešeniu nezamestnanosti v naše obci možnosťou umiestniť deti v predškolskom veku v materskej škole. Pôvodná budova MŠ vyhovuje pre max. 16 detí. V prístavbe bude vytvorená herňa pre deti so svetlou výškou 3,0 m a v pôvodných miestnostiach bude rozšírená spálňa, jedáleň a šatňa. Detská umyváreň ostáva pôvodná, počet WC a umývadiel je vyhovujúci aj pre 21 detí, čo bude kapacita nového zariadenia.

Prístavba bude klasická, murovaná, založená na betónových základových pásoch z prostého betónu, obvodové murivá budú vybudované z presných tvárnic Porfix 300mm, strop bude vyhotovený spolu so strešnou konštrukciou zo styčníkových väzníkov. Strešná konštrukcia objektu bude valbová so sklonom 33º (bude pokračovaním strešnej konštrukcie jestvujúcej materskej školy) bez účelne využitého podkrovného priestoru s plechovou strešnou krytinou. Úprava vnútorných a vonkajších povrchov bude na báze omietok a prírodných materiálov. Osvetlenie bude prirodzené a umelé žiarivkové. Vetranie je prirodzené. Ústredné vykurovanie bude riešené panelovými radiátormi, zdrojom tepla bude jestvujúci plynový kotol v budove MŠ. Podlahy podľa povahy jednotlivých miestností budú keramické a drevené – laminátové.

Milí rodičia a priatelia našej školy. Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov našej materskej školy začína. Práce sa omeškali, pretože sme museli čakať na kontrolu verejného obstarávania v čase, keď pracovníčka kontroly čerpala OČR v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Ďakujem všetkým rodičom, ktorých detí práve v tomto období navštevujú našu MŠ za ich pochopenie okolností súvisiacich s priebehom stavebných prác a ospravedlňujem sa, ak sme im spôsobili väčšie starosti a či problémy. Samozrejme srdečne ďakujem aj vedeniu Základnej školy v Rimavskej Bani, ktoré nám prichýlilo našich škôlkarov počas priebehu stavebných prác vo svojej budove. Čaká nás náročné obdobie rekonštrukcie, ale verím, že získané priestory a vybavenie MŠ budú dlhodobo slúžiť našim najmenším obyvateľom, že sa celým týmto projektom výrazne zlepšíme v obci podmienky pre mladé rodiny.