Fotogaléria

Projekty

Zoznam vypracovaných projektov

VyhlasovateľNázov projektuDátum podaniaStav žiadosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani16.1.2018schválená výška 127155,98 €
BBSKOzvučenie a osvetlenie verejných kultúrnospoločenských a športových akcií v obci Rimavská Baňa27.11.2017schválená výška 500 €
Enviromentálny fondZber a zhodnotenie BRKO v obci Rim. Baňa29.10.2017neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyRekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v obci Rimavská Baňa
23.8.2017schválená výška
30000 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyMiestna občianska poriadková služba pre obec Rimavská Baňa14.6.2017schválená výška 95765,05 €
Ministerstva vnútra Slovenskej republikyKamerový systém obce Rimavská Baňa5.5.2017schválená výška
6400 €
MF SRVýmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa18.3.2017neschválelný
BBSKJUNIÁLES – zabáva sa celá dedina14.11.2016schválená výška
1290 €
MF SRVýmena okien dverí a zasklenej steny budovy OcÚ13.3.2016neschválený
PPARekonštrukcia miestnej komunikácie Repno9.2.2016schválená výška
41 497,74 €
BBSKStretnutie rodákov obce Rimavská Baňa pri príležitosti 880 výročia prvej písomnej zmienky o obci Rimavská Baňa10.11.2015schválená výška
750 €
Nadácia AllianzMerač rýchlosti4.4.2015schválená výška
1500 Eur
PRV SR 2007-2013,
opatrenia 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Vyhliadková veža 20.4.2015schválená výška 12522,09 €
MF SRRekonštrukcia chodníkov17.3.2015neschválený

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Rimavská Sobota
(z finančných prostriedkov ŠR a ESF) 

Poskytnutie finančného príspevku dobrovoľníckou službou podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.2.2015
                                     (ukončené 31.7.2015)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.9.2015
                                     (ukončené 28.2.2016)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2016
                                     (ukončené 30.9.2016)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2016
                                     (ukončené 31.3.2017)
2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2017
                                     (ukončené 31.3.2018)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.6.2018

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

  • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce
  • 3 pracovné miesta vytvorené na 8,5 mesiacov od 16.10.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 11 470,75 Eur)
  • 5 pracovných miest vytvorených na 5 mesiacov od 1.3.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 13 663,50 Eur)
  • 2 pracovné miesta vytvorené na 9 mesiacov od 1.11.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 9 972,02 Eur)
  • 5 pracovných miest vytvorených na 12 mesiacov od 1.9.2017 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 35 528,45 Eur)
  • 2 pracovné miesta vytvorené na 5 mesiacov od 1.4.2018 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 6278,4 Eur)

Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

pre 13 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.4.2015 do 30.9.2015 so zmluvne dohodnutou čiastkou 5483 Eur