Fotogaléria

Príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa vám na konci volebného obdobia 2014 – 2018 prihovorila niekoľkými slovami. Pred štyrmi rokmi, v komunálnych voľbách 2014, ste mi dali dôveru a zvolili ste ma za starostku našej obce.

Štyri roky ubehli ako voda a opäť tu máme komunálne voľby. Týkajú sa každej obce, mesta, ale aj každého jednotlivca. Poniektorí len mávnu rukou, iní to vnímajú ako možnosť zmeniť niečo k lepšiemu, ovplyvniť chod vecí naokolo.

Počas štyroch rokov naša obec investovala do rôznych menších aj významnejších projektov. Financie išli nielen na výstavbu či rekonštrukcie, ale aj na spríjemnenie kultúrneho a spoločenského života občanov. Niektoré investície sa realizovali z obecného rozpočtu, iné sa podarilo uskutočniť vďaka dotáciám a nenávratným finančným príspevkom.

Investičné akcie mnohí berú ako samozrejmosť, ale je za tým veľa práce. Za to by som chcela poďakovať pracovníkom obecného úradu a vyzdvihnúť ich prácu. Vidím za tým veľa entuziazmu a ochoty častokrát pracovať aj nad rámec svojich povinností. Od začiatku môjho pôsobenia na obecnom úrade kladiem veľký dôraz na profesionalitu pracovníkov obecného úradu vo vzťahu k občanom a vo vzťahu k svojej pracovnej pozícii.

Veľké poďakovanie za nesmierne náročnú a často nedocenenú prácu patrí aj členom dobrovoľného hasičského zboru, pedagógom a zamestnancom Základne školy s materskou školou, členom Zboru pre občianske záležitosti a všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do verejného života v našej obci.

Práve v tomto čase by som chcela vyjadriť poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva za konštruktívnu prácu pri plnení úloh vyplývajúcich z ich pozície. Priznávam, že nešlo vždy všetko ideálne a došlo k rôznym názorovým stretom. Dôležité však je, že sme s prihliadnutím na vzájomný rešpekt a smerovanie obce dokázali v sporných situáciách nájsť kompromisné riešenia.

Prichádza čas (komunálne voľby), keď my všetci môžeme vyjadriť názor a ohodnotiť prácu starostky, poslancov zastupiteľstva i zamestnancov obecného úradu. Naša účasť vo voľbách, naše právo voliť je dôležité pre budúcnosť i ďalšie smerovanie rozvoja našej obce. Preto vás všetkých vyzývam, aby ste v sobotu 10. novembra 2018 prišli vyjadriť svoj názor do volebnej miestnosti.