Fotogaléria

Pomoc s nákupom potravín a liekov

NÁKUP – od 8:00 do 10:00 hod.
POMOC S NÁKUPOM POTRAVÍN A LIEKOV

Obec Rimavská Baňa ponúka pomoc občanom

(predovšetkým osamelo žijúcim občanom a občanom so zdravotným postihnutím, ako i občanom dodržiavajúcim karanténu),

ktorí potrebujú pomoc s nákupom základných potravín, liekov (2x týždenne)

Títo občania nás môžu kontaktovať počas pracovných dní od 08:00 do 10:00 hod. na telefónnom čísle 047 5495293.

Zároveň prosíme ľudí, ktorí sú
ochotní dobrovoľne pomôcť pri zabezpečovaní tejto služby, aby nás kontaktovali
.