Fotogaléria

Poďakovanie

Projekt: Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19

Situácia, ktorej pre pandémiu ochorenia COVID-19 čelíme vo všetkých obciach aj v Rimavskej Bani, je a bude nesmierne náročná pre všetky skupiny obyvateľstva. Všetci sa bojíme o svoje zdravie a zdravie rodiny. Žijeme v neistote z toho, či a ako to ekonomicky zvládneme.

Najslabším článkom sú rómske rodiny, kde je slabá či takmer žiadna hygiena, viacčlenné rodiny, ktoré žijú v jednej miestnosti, dlhodobo zlý zdravotný stav vylúčených komunít.

Druhou skupinou sú seniori, nakoľko v našom regione je populácia výrazne stárnuca. V našej obci žije vyše 100 občanov vo veku nad 60 rokov. Najviac ohrození sú starší občania a to vo veku nad 65 rokov, ktorí trpia rôznymi chronickými ochoreniami a majú oslabenú imunitu.

Celkovo sa jedná o 240 obyvateľov našej malej obce. Napriek ťažkej ekonomickej situácii sa nám podarilo zabezpečiť bezpečnostnú aj zdravotnú situáciu v obci. Zabezpečenie základných dezinfekčných, sanitačných a ochranných prostriedkov pre túto skupinu občanov by výrazne pomohlo túto situáciu zachovať.

Preto sme reagovali na otvorenú výzvu Nadácie Tatrabanky cieľom ktorej bolo poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam na pomoc účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID 19 a zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy. Prostriedky budú použité priamo na nákup prostriedkov súvisiacich s prevenciou pred nákazou koronavírusom hygienické pomôcky a ochranné prostriedky .