Fotogaléria

OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Jana Alcnauerová
zástupca starostky

Mgr. Natália Dovalová
Vladimír Foľk
Pavel Hanuska
Ján Kubaliak
Ľubomír Olšiak
Peter Rapčan

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 Pracovné obvody poslancov:
Ul. Hlavná: Ján Kubaliak
Ul. Repno: Pavel Hanuska
Ul. Sever: Ing. Jana Alcnauerová
Ul. Fľaková: Vladimír Foľk
Ul. Strana + občania prihlásení na obci: Peter Rapčan
Ul. Železničná a Ul. Kraskovská: Mgr. Natália Dovalová

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa