Fotogaléria

OZ

Ing. Jana Alcnauerová
zástupca starostky

Poslanci:
Andrej Lubaj
Miroslav Knapp
Milan Kušpál
Ľubomír Olšiak

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 

Pracovné obvody poslancov:
Ul. Hlavná: Ing. Jana Alcnauerová
Ul. Repno: Milan Kušpál
Ul. Sever a Ul. Fľaková: Ľubomír Olšiak
Ul. Strana + občania prihlásení na obci: Andrej Lubaj
Ul. Železničná a Ul. Kraskovská: Miroslav Knapp

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa