Fotogaléria

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

Republiková únia zamestnávateľov vydala Obci Rimavská Baňa osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa.

Spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje na odbor štúdia 6317 M obchodná akadémia.

Osvedčenie je neprenostné a je platné na dobu sedem rokov od 29.6.2020 do 29.06.2027.