Fotogaléria

Oslava životného jubilea pána Ondreja Hámoša

10. júla 2018 sme slávnostne oslávili 90. narodeniny p. Ondreja Hámoša, ktorý svoj život zasvätil rodine, práci a spoločnosti. Vždy sa aktívne zúčastňoval na výstavbe a zveľaďovaní našej obce. Aj jeho zásluhou bolo možné realizovať v obci viaceré stavby, ktoré slúžia  občanom našej obce dodnes. Podieľal sa na výstavbe predajne potravín, hasičskej zbrojnice, kultúrneho domu, výstavbe vodovodu, regulácii potoka Repno. Významne sa zaslúžil o obnovu urbárskej spoločnosti v Rimavskej Bani. Jeho životný príbeh je hodný obdivu, úcty a rešpektu.

Želáme pánovi Hámošovi veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.