Fotogaléria

Osamelí seniori v domácom prostredí patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu

Osamelo žijúci seniori patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu populácie, preto je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť.
Treba byť veľmi opatrný, pretože zaznamenávame prípady, že situácia okolo šírenia nákazy COVID – 19 sa stala živnou pôdou zneužívania starších rôznymi podvodníkmi a špekulantmi, ktorí práve túto rizikovú situáciu využívajú pre svoje obohatenie, tým, že sa snažia dostať do bytov starších, pod zámienkou ponuky rôznych služieb a zabezpečenie ich potrieb. To čo sa môže zdať spočiatku ako pomoc, môže veľakrát skončiť okradnutím seniora. Objavujú sa prípady, že starších zneužívajú rôzni podvodníci, ponúkajú im napríklad zmeranie teploty, či nákupy, snažia sa dostať do ich domovov. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť pred podvodníkmi, neotvárať cudzím ľuďom.

Nepúšťajte cudzích ľudí do svojho obydlia, chráňte si svoj majetok, zdravie aj život!

Pomoc prijímajte iba od osôb, ktorý sú vaši priatelia, známi alebo susedia, ktorých poznáte dlhší čas. V prípade akéhokoľvek podozrenia ohrozenia seba alebo svojho majetku

  • volajte políciu SR na telefónnom čísle 158
  • volajte hliadku Miestnej občianske poriadkovej služby 0950 857 550
  • volajte obecný úrad 047 55495293