Fotogaléria

Obec Rimavská Baňa bola bola opätovne nominovaná na udelenie ceny ZOMOS za rok 2020

Tohtoročné vyhlásenie a odovzdanie ocenenia prebehne dňa 4. septembra 2020 v Ružomberku, v hoteli Kultúra.

Dovoľte mi s potešením oznámiť, že Obec Rimavská Baňa bola nominovaná na udelenie ceny ZOMOS za rok 2020. Cenu ZOMOS udeľuje občianske združenie Združenie občanov miest a obcí Slovenska –  ZOMOS. Vzniklo v roku 2010 a snaží sa o podporu transparentnosti v spravovaní obcí a zapájanie verejnosti do tohto procesu. OZ ZOMOS pri udeľovaní ceny spolupracuje so svojimi priateľmi a podporovateľmi zo všetkých sektorov. https://www.zomos.sk/statut-ocenenia-zomos/

Cena sa udeľuje maximálne raz za kalendárny rok, spravidla 6. septembra. V tento deň v roku 1990 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon o obecnom zriadení, ktorý obnovil demokratickú samosprávu na miestnej úrovni na Slovensku. OZ ZOMOS sa aj týmto spôsobom hlási k fungujúcim demokratickým inštitúciám a princípu slobodnej samosprávy.

Cena ZOMOS má poukázať na dobré príklady fungovania samosprávy. Okrem hmotného vyjadrenia samotného ocenenia je súčasťou ceny aj pomoc odborníkov spolupracujúcich so  ZOMOS pri nastavovaní formálnych pravidiel fungovania danej obce.