Fotogaléria

Koordinacne stredisko IZS Banska Bystrica

Jav: Búrky
Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 26.6.2020 od 10:50 do 14:00
Výstraha:
Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami,
ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 – 50 mm
a nárazy vetra s rýchlosťou 20 – 30 m/s (70 – 110 km/h).

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná
a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch
a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,
zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Zrážky: 30 – 50 mm
Vietor: 20 – 30 m/s

Hydrologická výstraha
 
Druh výstrahy: Prívalová povodeň
Stupeň: 2. stupeň
Výstraha aktualizovaná: 26.06.2020 11:06
Trvanie výstrahy: od 26.06.2020 11:06 do 26.06.2020 16:00
Výstraha:
Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom PA. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.
Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Najbližšia aktualizácia: 26.06.2020 16:00