Fotogaléria

Informácie zákonným zástupcom žiakov o organizácii a prevádzke školy od 22. júna 2020 do 30. júna 2020


Vážení rodičia, od pondelka 22. júna 2020 sa môžu  do tried vrátiť aj žiaci  6.-9. ročníka.

V  školách sa naďalej zmierňujú  prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré sa prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19. Do školy už môžu nastúpiť všetci žiaci 1.-9. ročníka. Dištančné vzdelávanie sa ruší dňom 22.6.2020.

Naďalej ostáva povinnosť zákonného  zástupcu predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie, že jeho dieťa  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo je k dispozícii v kancelárii školy u p. zástupkyni.  Žiak ho odovzdá hneď prvý deň pri vstupe do budovy školy. Toto vyhlásenie nepredkladá rodič, ktorý ho už raz poskytol vedeniu školy.

Výchovno-vzdelávací proces bude zameraný na zistenie úrovne vedomostí a zručností získaných dištančným vzdelávaním, vyhodnotenie dištančného vzdelávania, precvičovanie, utvrdzovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, vyrovnanie rozdielov, rozvoj sociálnych väzieb v kolektíve.

Dni 26. 6. a 29.6. 2020 budú vyhradené  na odovzdávanie učebníc, kľúčov od šatňových skriniek a ostatných vecí súvisiacich s ukončením školského roka. V prípade, že žiak nenastúpi do školy, je povinnosťou žiaka ako aj  jeho  zákonného zástupcu odovzdať učebnice. 

Tak isto je potrebné uhradiť poplatok za školský klub za mesiac jún v sume 3 eurá.

Prevádza školského klubu je do 15:00 hod.

Dňa 30. júna bude žiakom vydané vysvedčenie.

Veríme, že ukončenie školského roka 2019/2020 prebehne bez problémov a všetci žiaci

budú mať pokojné prázdniny.