Fotogaléria

Dňa 2. 9. 2020 bolo otvorené Komunitné centrum v Rimavskej Bani

Vážení občania,

Obecný úrad Rimavská Baňa informuje, že dňa 2. 9. 2020 bolo otvorené Komunitné centrum v Rimavskej Bani. 

Sídli na ulici Železničná 107/1 (bývalé zdravotné stredisko) ,  počas pracovného týždňa.

                           Pondelok – štvrtok      8:00 – 12.00   obed    12:30 – 16:30

                           Piatok                            8:00 – 13:30

Činnosť komunitného centra budú zabezpečovať zamestnanci komunitného centra, ktorí Vám radi pomôžu v rôznych oblastiach:

– poskytovanie základného sociálneho poradenstva

– pomoc pri vybavovaní úradných záležitostiach

– pomoc pri administratívnych úkonoch

– pomoc pri uplatnení sa na trhu práce  – kariérne poradenstvo

– pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie

– pomoc pri doučovaní detí

– činnosti a aktivity na podporu zamestnanosti

– rôzne vzdelávacie zážitkové a tvorivé aktivity pre deti

Teší sa na Vás tím Komunitného centra Rimavská Baňa