Fotogaléria

Detské ihrisko bude od soboty 23.mája 2020 otvorené

Oznamujeme občanom,

že na základe usmernenia UVZSR k detským ihriskám v exteriéri, je detské ihrisko v Rimavske Bani od soboty 23.5.2020 pre verejnosť prístupné

Žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení:

  • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu  2 metrov),
  • povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.

Súčasne oznamujeme, že tenisové ihrisko bude trvalo otvorené.

Oba tieto priestory sú monitorované kamerovým systémom obce.

Ďakujeme, že ste zodpovední.