Fotogaléria

Deti sú úplne bez zveličovania naša budúcnosť

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a dnes ráno sa znovu otvorila brána našej materskej a základnej školy.

Verím, že škôlkári i školáci mali možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok 2020/2021  prinesie. Už jeho začiatok bol netradičný, iný, ako tie minulé. Dôvodom je situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na škole budú platiť viaceré hygienické opatrenia.

Budova materskej školy sa rekonštruuje a v základnej škole sme priestory aj zariadenie svojpomocne rekonštruovali. Nové šatne, vynovené stoličky, vymaľované triedy, či zrekonštruované dievčenské sociálne zariadenie …. to všetko sú výsledky práce tých, ktorým na našej škole záleží a patrí im za ich nezištnú pomoc veľké ďakujem.

Deti sú úplne bez zveličovania naša budúcnosť. Investujeme do nich a dajme im, čo potrebujú. Lebo spoločnosť je taká dobrá a taká perspektívna ako dobre a  perspektívne investuje do svojich detí.

Chcem sa poďakovať všetkým pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom i zamestnancom obce za vynaložené úsilie pri príprave na nový školský rok.

Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok.