Fotogaléria

1. jún 2020 od 8:30 do 8:50 je termín jarného zberu nebezpečných odpadov v Rimavskej Bani pred obecným úradom

NEBEZPEČNÉ ODPADY, KTORÉ MÔŽETE BEZPLATNE ODOVZDAŤ:

• BATÉRIE – Autobatérie, Ni-Cd batérie, prenosné, tužkové,…

• ELEKTROODPAD (ŽIARIVKY, televízory, PC, notebooky, chladničky, mikrovlnky, výbojky, monitory, …)

• OLEJ (motorový, prevodový, hydraulický, mazací, syntetický, minerálny, jedlý…)

• plastové, kovové a iné OBALY a NÁDOBY znečistené škodlivinami (olej, farby, chémia, riedidlá, rozpúšťadlá, pesticídy, hnojivá, benzín, …)

• ŠKODLIVINY (oleje, farby, kyseliny, zásady, ropné látky, riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá, ustaľovač, fotochemikálie, vývojky, chémia, pesticídy, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, hnojivá, insekticídy, živice, detergenty, …)

• INÉ (lieky, fotopapier, ortuťové teplomery, handry znečistené škodlivinami, …)