Fotogaléria

Interné smernice

Smernica č.Názov smerniceStiahnuť
2/2017 DODATOK Č. 1 K SMERNICI Č. 1/2017
1/2017SMERNICA
upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Rimavská Baňa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov
3/2016Nariadenie starostky o registratúrnom poriadku bez využívania elektronického systému správy registratúry
2/2016Interná smernica podpisový poriadok
1/2016Interná smernica o vedení pokladne
4/2015DODATOK_Interná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
3/2015Interná smernica pre vykonanie inventarizácie
2/2015Interná smernica zásady podávania_preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
1/2015Interná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly